Hvad kan jeg bruge dyretelepati til?

Min rolle er blot,at fungere som tolk mellem dig og dit dyr.Du kan spørge om alt,både i nutid,fortid og fremtid. Der findes ingen begrænsninger hvadenten det gælder spørgsmål om helbred,fodring,adfærd,tilridning,træning,sociale funktioner dyr og mennesker imellem m.m.

Og dyrene svarer hellere end gerne,da det jo for dem er en kærkommen! chance for, endelig at blive hørt!

Der er lidt forskel på,om det er hest,hund eller kat der kommunikeres med.

Heste tager mellem 1 og 2 timer.Problematikkerene her er lidt større,da de jo som regel rides, og derfor har andre facetter end f.eks hund og kat. Det være sig sadelspørgsmål, ridning af ejer,forhold til passer,tilridning,udstyr,køb,salg o.a. Ofte må vi her tales ved igen,da det kan være en proces som skal gennemgåes,- ikke fra hestens side,men fra rytterens. Vi kan altid lære nye metoder som skal afprøves,uanset hvor længe vi har redet,og hvor dygtige vi regner os selv for at være. Det hjælper hesten os tålmodigt med,og ” processen” går i virkeligheden ud på,om ejeren kan og vil arbejde med nye øjne. Samtidigt, vil jeg gerne sikre mig,at problemet bliver løst. Denne ekstra telepati betaler du ikke for !

Hos hunde og katte derimod,er spørgefeltet noget mere begrænset.

Men du kan som sagt spørge om alt!

I mine ca. 30 år som dyretelepatør har jeg kun to gange oplevet,at det mislykkedes,og kan med garanti sige,at det ikke var dyrets skyld,og forhåbentligt heller ikke min!

Man må huske,at tolkningen er set fra dyrets vinkel, da det er dyrets svar man beder om. Hvis ejeren kun opfatter svaret ud fra egne ønsker og behov,og derfor kun ser svaret fra egen vinkel,kommer man selvsagt ikke videre,og vil dømme telepatien som plat og svindel!

Og svarene er utvivlsomt rigtige af den simple grund, at DYR ALDRIG LYVER! De er simpelthen ikke i stand til det!

Fornemmer jeg,at tilbagemeldingen er utydelig,usikker eller at en blokering er opstået,fortæller jeg det!

Vi kan yderst sjældent opleve,at dyret blokerer.De har,som os,deres unikke personlighed! Er man for hurtigt intim,f.eks m.h.t. fortiden eller er ” sårene” i det hele taget for dybe, vil dyret afslutte,og vi må så evt.forsøge os på et senere tidspunkt.

Vi har, med denne metode,altid haft succes i sidste ende!